Nid ydym am i deulu arall brofi’r hyn yr ydym wedi bod drwyddo

Mae rhieni mewn profedigaeth yn annog eraill i siarad â'u plant am beryglon tresmasu

Bywydau wedi’u chwalu

Mae ffilm newydd wedi tanlinellu peryglon tresmasu sy'n bygwth bywyd.

Rydych chi’n colli os byddwch chi’n camu ar y traciau yn ystod cau’r ysgol

Annog rhieni i forthwylio neges diogelwch rheilffordd cartref cyn ei bod hi'n rhy hwyr.