Ymwadiad

Mae Network Rail wedi ymrwymo i gadw’r wefan hon yn gyfredol ac yn gywir. Serch hynny, pe baech yn dod ar draws unrhyw beth sy’n anghywir neu wedi dyddio, byddem yn gwerthfawrogi pe gallech roi gwybod i ni. Nodwch ble ar y wefan y darllenoch y wybodaeth. Yna byddwn yn edrych ar hyn cyn gynted â phosibl. Anfonwch eich ymateb trwy e-bost at: YouVsTrain@networkrail.co.uk

Bydd ein gweithwyr yn gwneud pob ymdrech i warantu hygyrchedd ein gwefan a’i gwella’n barhaus. Gan gynnwys ar gyfer pobl sy’n defnyddio meddalwedd arbennig oherwydd anabledd.

Mae’r holl hawliau eiddo deallusol i gynnwys ar y wefan hon wedi’u breinio yn Network Rail neu mewn trydydd parti sydd wedi gosod y cynnwys eu hunain neu y mae Network Rail wedi cael trwydded defnyddiwr ganddynt.

Mae’r cynnwys ar y wefan hon ar gael o dan Drwydded Anfasnachol Creative Commons Attribution Share Alike, oni nodir yn wahanol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau gyda hygyrchedd y wefan, mae croeso i chi gysylltu â ni.