Cysylltwch

Lansiwyd You vs Train gan Network Rail mewn partneriaeth â Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn 2018 i fynd i’r afael â phroblem tresmasu ar y rhwydwaith rheilffyrdd.

Mae hwn yn ymgyrch ar draws y diwydiant, sy’n anelu at:

  • Codi ymwybyddiaeth am beryglon tresmasu.
  • Newid agweddau tuag at dresmasu.
  • Lleihau’r tebygolrwydd o dresmasu yn y dyfodol.

Os oes gennych chi sylw i’w wneud am yr ymgyrch, os oes gennych chi awgrym i ni ei ystyried, neu os hoffech chi gymryd rhan, rhowch wybod i ni.

Enw(Required)