Stori bywyd go iawn Nathan yn dangos y peryglon y gall trydan eu hachosi ar y rheilffordd.
RHYBUDD: Mae’r ffilm hon yn cynnwys delweddau graffig a allai beri gofid i rai gwylwyr.

Rhannu
Yn ôl i newyddion