Bob tro mae rhywun yn tresmasu ar y rheilffordd maen nhw’n peryglu popeth sy’n bwysig iddyn nhw. Ond mae yna effaith ehangach hefyd. Effaith hirhoedlog ar y tresmaswr, eu teuluoedd, y rhai sy’n gweithio ar y rheilffordd, a’n cymunedau hefyd.

Rhannu
Yn ôl i newyddion